Kirkpatrick Barnett

  • Kirkpatrick Barnett posted an update 1 month ago

    Hava kirliliğine neden olan birden fazla etmen bulunmaktadır. Bunlar arasında da ise en çok hava kirliliğine neden olan otomobiller ve buna benzer araçlardır. Çünkü bunların gazından çıkan duman havaya karışarak insan sağlığını tehdit edecek bir hale gelmektedir. Bu nedenle bu gibi durumlardan kurtulmak açısından araç partikül temizleme yaptı…[Read more]

  • Kirkpatrick Barnett became a registered member 1 month ago