Valentine Shah

  • MC livestream không giống như mẫu livestream, mẫu sẽ được định giá cast qua ngoại hình, cách diễn xuất trước ống kính, sự tự tin phù hợp với sản phẩm…thì cast của MC livestream sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm, cách dẫn dắt live và sự thu hút, tài thuyết phục khách hàng vào với livestream của bạn. Do không phải xuất hiện trên livestream n…[Read more]

  • Valentine Shah became a registered member 1 month, 2 weeks ago