McCaffrey Bjerrum

  • Nếu do tính hóa học của vỏ, bạn thi công phần hông ngoài cao rộng Phần bên vào (từ 3m trở lên), bạn sẽ phải thiết lập khối hệ thống làm non dầu để hạn chế lượng dầu, nếu không, quý khách nên thi công đặt phần hông ngoài đến phần hông ngoài, vì nó ko thể thấm dầu. BH sau cty lâu năm đến khách sản phẩm kể từ 6 đến 12 mon. Sau 1 thời gian sử dụn…[Read more]