bohaterowie wypracowania

  • Wspomnieliśmy już o niej występując, że działalność jest wielkością zachowywaną. Prowadząc ta nazwę, musimy dodać, że moc jest wielkością opisującą stan układu: skalarną, addytywną i trzymaną. W okresie, gdy ciało to wydaje nam z ręki, ilość energii (suma energii potencjalnej i kinetycznej nosi nazwę energii mechanicznej) jest stała, g…[Read more]

  • bohaterowie wypracowania became a registered member 5 days, 2 hours ago