Hill Malmberg

  • Obiata najpierw odrzec sobie na przepytywanie, do jakich motywów żądamy listy mailingowej. Jeśli przedkładamy po prostacku rozpropagować bazy mailingowe plus narodowe twory, przysługi, nie pragniemy naszej listy. Umiemy powierzyć mailing korporacji będącej osobne bazy darowanych, jakie na co dobę zniewalają się przeróbką mailingu. Co osiągamy? S…[Read more]

  • Hill Malmberg became a registered member 4 weeks, 1 day ago