pisma inne

  • pisma inne posted an update 1 month ago

    Zwykłym mieniem ze otoczenia istnieje takie korzystanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza celu uzyskania pozwolenia, oraz zwykłe czerpanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne. W sukcesu przekroczenia tego czasu pracodawca jest prawo odmówić ponownego zatrudnienia pracownika. Przygo…[Read more]

  • pisma inne posted an update 1 month ago

    Obecnie problemem pozostaje, czy zakaz bądź warunek danej działalności wprowadzone przez ustawodawcę w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa mogą zostać docenione za wadę lokalu użytkowego umożliwiające rozwiązanie kontraktu najmu lokalu użytkowego bez użycia terminu wypowiedzenia. W stałej większości wypadków w postaci rozwiązania to wła…[Read more]

  • pisma inne became a registered member 1 month ago