Tobacare

  • Tobacare posted an update 6 months, 2 weeks ago

    “TobaCare | Chuyên cung cấp phụ kiện – Đầu lọc thuốc lá – Hộp đựng thuốc lá – Tẩu thuốc lá – Bật lửa – Zippo – Gạt tàn thuốc lá.

    *** Thông tin các sản phẩm phụ kiện thuốc lá

    – Đầu lọc hay tẩu lọc thuốc lá với các bộ lọc vật lý hoạt động theo cơ chế nén khí áp suất giúp cho các chất độc bám có trong khói vào thành đầu lọc, giảm độc lên tới 70…[Read more]

  • Tobacare became a registered member 6 months, 2 weeks ago