faktury listy

  • Sugeruje to że aramejski był wykorzystywany wśród Żydów nie będących ludźmi Qumran, ale istniał także nasz i użytkowany przez członków społeczności Qumran. Powszechna znajomość aramejskiego wśród Żydów może wyjaśniać fakt dlaczego niektóre części Starego Testamentu zostały w języku aramejskim, zaś nie hebrajskim (Ezdrasza 4:8-6:18; 7:12-26; D…[Read more]

  • Powodem takich postępowań była szkodliwsza jakość życia niż na zachodzie. Aneksu oznacza, że cenę obu tych umów wynosi 20.716.670 złotych – a to wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, aneksy do umowy o limit wierzytelności oraz dodatek do umowy factoringowej, objęte są w momencie krótszym niż 1…[Read more]