Activity

 • luat online24/7 posted an update 4 weeks ago

  Luật online 24/7 là đơn vị tư vấn luật đất đai uy tín với đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu giải quyết các vấn đề về luật đất đai sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai, phân chia tài sản trong thừa kế nhà đất, tư vấn đền bù giải tỏa nhà đất, tư vấn thủ tục khiếu kiện đất đai và thủ tục hành chính, mua bán nhà đất một cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhất.
  Thủ tục hành chính là gì?
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

  Các loại thủ tục hành chính về đất đai
  Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được quy định tại các Điều 195, Điều 196, Điều 197 Luật đất đai 2013, sửa đổi bổ sung 2018 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai). Theo đó, có các loại thủ tục hành chính sau đây:
  Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
  Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  Thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;
  Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất;
  Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất;
  Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính;
  Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

  Luật online 24/7 tư vấn luật đất đai miễn phí chi tiết nhất