listy pisma

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek są odpowiedni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich projektem i są uprawnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Zgodnie z Regulaminem pracy, pracownik w realnych sprawach ma zapewnioną ochronę ochronę przed wypowiedzeniem…[Read more]

  • Strony oraz zgodnie ustaliły, iż cena za wystawioną i przekazaną przez powódkę jedną tonę żwiru może stać powiększona jednorazowo w możliwościom roku kalendarzowym, maksymalnie o wskaźnik inflacji za rok ubiegli ogłoszony przez GUS, przy czym powiększenie wysokości ceny może nastąpić najwcześniej w roku 2010. Strony jednocześnie wyłączył…[Read more]