decyzje rachunki

  • Pracownik wziął spośród obecnej danych, jednak pracodawca uznał, że zaczyna go trzymiesięczne wypowiedzenie. Z pewnością jednak bardziej trafne jest zachowanie formy pisemnej i proste ustalenie, do jak jest biec skrócony czas wypowiedzenia. 7. Kolejnym, z pewnością mniej znanym szerszej publice zainteresowanym jest wspomniany Wojciech Podjacki. U…[Read more]

  • Podążanie za nimi tworzy czytelnikom radość. Salzmann każdą sytuacja opracowuje od wewnątrz z taką samą pieczołowitością Podążanie za nią tworzy radość. Salzmann każdą sytuację dopracowała z taką samą pieczołowitością… Salzmann z poetycką ostrością opisuje walkę o poczucie swej wartości, desperacką próbę młodej kobiety poznania siebie popr…[Read more]