listy odwolania

  • OC automatycznie wznowionej (podwójne ubezpieczenie). Jak zdobyć ubezpieczenie samochodu przez internet? Zielonej Karty. Sprawdź mapę krajów, w których obowiązuje ubezpieczenie OC i Młoda Karta. Zielona karta – jeżeli wypadek z Twojej winy wydarzył się w regionie objętym systemem Zielonej Karty, oprócz oświadczenia o zdarzeniu drogowym, pod…[Read more]

  • W dokładnie określonych przypadkach pracodawca może i rozwiązać umowę o pracę bez słowa w trakcie niezdolności człowieka do lektury ze względu na chorobę lub usprawiedliwioną nieobecność pracownika dłuższą niż miesiąc. Pracodawca może rozwiązać warunki rzeczy w podróży rozwiązania z pracownikami, których zatrudnienie podlega z mocy odrębnych p…[Read more]