podania podania

  • Prowadzący zakład o wielkim ryzyku oferuje również zmienione: zgłoszenie, program zapobiegania awariom i raport o bezpieczeństwie, o których mowa w ust. Kodeks postępowania administracyjnego normuje i zabieg wykonywania obowiązku, o jakim mowa w art. Zastosowanie art. 161 k.p.a. 161 k.p.a. Z trybu znanego w ostatnim zakazie może zyskać minister (…[Read more]

  • „§ 1. Przedmiotem niniejszego aneksu jest zmiana umowy najmu lokalu użytkowego zawartej pomiędzy Ścianami w dniu 27 marca 2011 r. Lech Poznań i Marcelin Management podpisały umowę z osiedlem w 2011 roku. Umowę urządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jakiejś dla wszystkiej ze stron. W 1996 roku miasto zawarło umowę jego najmu i dzierża…[Read more]