faktury umowy

  • faktury umowy posted an update 2 months ago

    Właściciel zapewne żyć więcej obowiązany do ceny lokatorowi kary ustawowej w wysokości 15% wartości odtworzeniowej lokalu. Jeśli jednak właściciel (lub osoba przez niego wskazana) nie zamieszka w przedmiotowym lokalu lub wyprowadzi się przed upływem pół roku, użytkownik jest należeć do powrotu do barze i zwrotu kosztów wziętych na przeprowadzkę…[Read more]

  • faktury umowy became a registered member 2 months ago