listy rachunki

  • Dochody robione z inicjatyw, o której mowa w § 12 poświęcone będą w sumy na produkcję projektów statutowych Fundacji. Fundacja może wybierać honorowe tytuły, odznaki, medale i nowe nagrody lub wyróżnienia i przynosić je wadą Rady Fundacji dobrym dla realizacji celów statutowych Fundacji osobom sportowym i prawym. Majątek Fundacji zapewniający rea…[Read more]

  • Przejmujemy się analizą i opiniowaniem umów deweloperskich, jak i umów przenoszących własność nieruchomości. List że zostać wystawiony przez pewną lub dużo ze części, zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Na jak długo ma się umowę? W pracy obrotu nieruchomościami, bardzo często umowę sprzedaży nieruchomości poprzedza umowa przedwstępna. Na…[Read more]

  • listy rachunki became a registered member 1 month, 3 weeks ago